بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/28
کل خالص ارزش دارائی ها 159,163,203,070 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,963,166 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,963,166 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,054,308 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,637

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك تجارت

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

ضامن نقد شوندگی:

شركت سرمايه گذاري ايرانيان

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك تجارت

مدیران سرمایه گذاری:

سيد حسام الدين سعيدي، علي اصغر عبدالرحيميان، مهديه نوروزي نطنزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي سامان پندار

نمودار‌ها